Prehistoria na ziemiach polskich. Jak to było przed wiekami?

Prehistoria na ziemiach polskich. Jak to było przed wiekami?
fot. unsplash.com

Dawno, dawno temu były sobie niedostępne dla ludzi tereny pełne czystych rzek, głębokich jezior i gęstych lasów. Kiedy pierwsi osadnicy wybrali tereny dzisiejszej Polski na swój dom, musieli najpierw nieźle się napracować. Zalesione tereny pełne uroczysk i bagien nie przywitały ich z radością. 

Paleolit i inne czasy

Jeżeli wierzyć historykom i archeologom, pierwsze wzmianki w postaci śladów obecności człowieka na naszych ziemiach określa się mniej więcej na 200 tys., lat p.n.e. Ale dopiero w epoce neolitu utrwalił się osiadły sposób życia, polegający na hodowli bydła. Wcześniej ludność zamieszkująca te rejony żyła z łowiectwa i zbieractwa. 

Najstarsze elementy ceramiczne znalezione podczas wielu prac archeologicznych wskazują, że sama ceramika pojawiła się w kraju nad Wisłą dopiero między 4500 – 2500 p.n.e. Z powodzeniem rozwijały się tam kultura ceramiki wstęgowej, amfor kulistych i ceramiki sznurowej. 

Epoka brązu

Jej początek datuje się na lata 1800 – 700 p.n.e. Jest ona ściśle związania z kulturą unietycką. Zajmowali oni dzisiejsze tereny Śląska, Wielkopolski, ziemi lubuskiej, Pomorza i Kujaw. Specjalizowały się w wytwarzaniu sztyletów, siekierek z podniesionym brzegiem, naramiennikach, naszyjnikach, bransoletach i nagolennikach. 

Obok niej rozwijały się mniej rozwinięte i bardziej prymitywne kultury iweńska oraz mierzanowicka. Ta pierwsza, oparta na hodowli i rolnictwie, specjalizowała się w ceramice i misternie plecionych ozdobach. Zajmowali tereny dzisiejszej ziemi chełmińskiej oraz południowej części Pomorza Gdańskiego oraz Pałuk. Kultura mierzanowicka z kolei była dumna ze swoich charakterystycznych amfor, wyrobów z gliny oraz ozdób. Był to naród koczowniczy, który tworzył małe osiedla i sezonowe obozowiska. Z chęcią przyjmowali za swój dom również jaskinie. Hodowali zwierzęta oraz uprawiali ziemię. Za przedmiot handlu obrali sobie krzem. 

Gdy epoka brązu przeminęła, żyjące na terenach Polski klany zaczęły łączyć się w większe grupy, robiąc podwaliny pod powstanie jednolitego państwa polskiego.