Prehistoria na ziemiach polskich. Jak to było przed wiekami?

Dawno, dawno temu były sobie niedostępne dla ludzi tereny pełne czystych rzek, głębokich jezior i gęstych lasów. Kiedy pierwsi osadnicy wybrali tereny dzisiejszej Polski na swój dom, musieli najpierw nieźle się napracować. Zalesione tereny pełne uroczysk i bagien nie przywitały ich z radością. 

Paleolit i inne czasy

Jeżeli wierzyć historykom i archeologom, pierwsze wzmianki w postaci śladów obecności człowieka na naszych ziemiach określa się mniej więcej na 200 tys., lat p.n.e. Ale dopiero w epoce neolitu utrwalił się osiadły sposób życia, polegający na hodowli bydła. Wcześniej ludność zamieszkująca te rejony żyła z łowiectwa i zbieractwa. 

Najstarsze elementy ceramiczne znalezione podczas wielu prac archeologicznych wskazują, że sama ceramika pojawiła się w kraju nad Wisłą dopiero między 4500 – 2500 p.n.e. Z powodzeniem rozwijały się tam kultura ceramiki wstęgowej, amfor kulistych i ceramiki sznurowej. 

Epoka brązu

Jej początek datuje się na lata 1800 – 700 p.n.e. Jest ona ściśle związania z kulturą unietycką. Zajmowali oni dzisiejsze tereny Śląska, Wielkopolski, ziemi lubuskiej, Pomorza i Kujaw. Specjalizowały się w wytwarzaniu sztyletów, siekierek z podniesionym brzegiem, naramiennikach, naszyjnikach, bransoletach i nagolennikach. 

Obok niej rozwijały się mniej rozwinięte i bardziej prymitywne kultury iweńska oraz mierzanowicka. Ta pierwsza, oparta na hodowli i rolnictwie, specjalizowała się w ceramice i misternie plecionych ozdobach. Zajmowali tereny dzisiejszej ziemi chełmińskiej oraz południowej części Pomorza Gdańskiego oraz Pałuk. Kultura mierzanowicka z kolei była dumna ze swoich charakterystycznych amfor, wyrobów z gliny oraz ozdób. Był to naród koczowniczy, który tworzył małe osiedla i sezonowe obozowiska. Z chęcią przyjmowali za swój dom również jaskinie. Hodowali zwierzęta oraz uprawiali ziemię. Za przedmiot handlu obrali sobie krzem. 

Gdy epoka brązu przeminęła, żyjące na terenach Polski klany zaczęły łączyć się w większe grupy, robiąc podwaliny pod powstanie jednolitego państwa polskiego. 

Previous Post
Next Post