Mieszko I i początki Polski

Mieszko I i początki Polski

Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. W skład jego państwa wchodziły ziemie Polan w Wielkopolsce, a także Mazowsze i Pomorze Wschodnie. Później Mieszko przyłączył Pomorze Zachodnie, Śląsk i ziemię Wiślan w Małopolsce.

Odpowiedz na pytania krótkiego Quizu

1. Kto był pierwszym historycznym władcą Polski?

– Lech
– Siemowit
– Piast
– Mieszko

2. Jak nazywała się dynastia, do której należał Mieszko I?

– Polanie
– Jagiellonowie
– Piastowie
– Wiślanie

3. W którym wieku panował Mieszko I?

– IX wiek
– XI wiek
– X wiek
– XII wiek

4. Jaką nazwę miało słowiańskie plemię zamieszkujące Wielkopolskę (Gniezno, Poznań)?

– Pomorzanie
– Wiślanie
– Mazowszanie
– Polanie

5. W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?

– 966
– 972
– 968
– 996

6.

Jak nazywała się pierwsza chrześcijańska żona Mieszka I?

– Rzepicha
– Jadwiga
– Oda
– Dobrawa

7. Pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich powstało w:

– Krakowie
– Gnieźnie
– Wrocławiu
– Poznaniu

8. Skutkami przyjęcia chrztu były:

– Chrystianizacja kraju
– Rozwój kulturalny
– Wojna z Czechami
– Wzmocnienie pozycji Polski w Europie

9. Miejscem bitwy wojsk Mieszka i margrabiego Hodona w roku 972 była:

– Warszawa
– Cedynia
– Grunwald
– Gniezno